Cursos ADR

Autorització per transportar Matèries Perilloses.

Documentació necessària per obtenir l'autorització: permís B més certificat mèdic per al C o estar en possessió del permís C1 (sense certificat mèdic).

Les autoritzacions són:
BÀSIC: Curs de formació per a conductors de vehicles que transportin mercaderies perilloses.

CISTERNES: Especialització del transport de Mercaderies Perilloses en cisternes.

EXPLOSIUS: Especialització per al transport de Mercaderies Perilloses de la classe 1.

RADIOACTIUS: Especialització per al transport de Mercaderies Perilloses de la classe 7.