Avis Legal y Condicions de Ús

En aquest apartat es troben establertes les condicions generals de la pàgina web www.autoescolauniversal60.com

Suggerim a l'usuari que llegeixi atentament aquest Avís Legal, recordant-li que si utilitza el nostre Lloc Web declara l'acceptació plena de tots els apartats vigents en cada moment en què l'usuari accedeixi a aquesta pàgina.

Condicions d'ús

L'usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web i dels seus continguts, de conformitat amb la legislació aplicable, els presents Termes d'Ús, la Política de Privacitat, els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

AVÍS LEGAL:

La pàgina web www.autoescolauniversal60.com pertany a Autoescola Universal 60, SL amb domicili social al C / Doctor Pi i Molist 60 local 2, amb CIF B-61.582.169 i inscrita al registre mercantil de Barcelona tom 30461, foli 58, full B177510, inscripció 1. Empresa administrada per Montserrat Isern Canet amb DNI 35.092.211-F .

A l'efecte del compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, d'ara endavant LSSI, i la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal el propietari del domini referenciat, li informa que la finalitat de la pàgina web és publicitària i informativa, així mateix, s'ofereix la possibilitat de contactar o sol·licitar informació més detallada sobre els productes i serveis de Autoescola Universal 60. Les dades personals que vostè ens faciliti només seran usats per posar-nos en contacte amb vostè i no seran guardats en cap base de dades, ni en cap fitxer electrònic, excepte els necessaris per posar-nos en contacte amb vostè.

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

Autoescola Universal 60 no es responsabilitza dels possibles errors o omissions que poguessin existir en els continguts d'aquest lloc. Al seu torn, aquests continguts poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats sense notificació prèvia ...

Autoescola Universal 60 no es responsabilitza dels danys que pugui ocasionar un suposat cessament o impossibilitat d'ús d'aquest Lloc Web i els seus continguts, pèrdua de dades o interrupció del negoci, independentment d'haver estat o no advertits sobre aquesta possibilitat.

Aquest lloc web conté vincles a altres pàgines d'Internet i ho fa en la creença de bona fe que tals continguts compleixen amb la llei. Això no vol dir que
l'empresa aprovi o recomani els continguts dels mateixos. Si l'usuari accedeix a ells, ho fa sota la seva responsabilitat. Autoescola Universal 60 no assumeix garanties sobre la veracitat, exactitud o actualització dels continguts, serveis, textos, gràfics i enllaços d'aquests llocs. Tampoc es fa responsable dels danys informàtics o d'altre tipus que pogués ocasionar a visitant l'accés als continguts d'aquest lloc. Per això no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic o en els correus electrònics.

La violació de la seguretat del sistema o xarxa pot comportar responsabilitats civils o penals. Autoescola Universal 60 es reserva el dret a investigar les possibles
violacions de seguretat a aquest Lloc Web o, a instància de les autoritats competents, podrà contribuir en la investigació de possibles violacions.

La prestació del servei del Lloc Web i els Termes d'Ús es regeixen per la legislació espanyola. Les parts, en la mesura que ho permeti la llei, renuncien expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, acordant sotmetre a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, ​​Espanya.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts de la pàgina web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual del titular de la pàgina web o de tercers sense que puguin entendre cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat del titular de la pàgina web o tercers, sense que pugui entendre que l'accés a la pàgina web atribueix algun dret sobre els mateixos.